Loading ...
close

روانشناسی بالینی و شخصیت

logo

اثربخشي درمان شناختي رفتاري در جلوگيري از عود اختلال دوقطبي


نویسندگان: الهام راشدی، دکتر فرامرز سهرابی و دکتر جمال شمس
کلید واژه ها: اختلال دو قطبی، جلو گیری از عود و درمان شناختی رفتاری

 

چکیده
مطالعه ی اثربخشی درمان شناختی رفتاری در جلوگیری از عود اختلال دوقطبی. طرح پژوهش شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه هدف شامل بیماران سرپایی بهبود یافته از اختلال دو قطبی نوع I مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین تهران بودند که با وجود تجویز تثبیت کننده های خلقی دچار عودهای متناوب بودند. از این بین با روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 14 بیمار دو قطبی نوع I، به طور تصادفی در گروه درمان شناختی رفتاری یا گروه گواه قرار گرفتند. هر دو گروه درمان و گواه تثبیت کننده های خلقی دریافت می کردند. به علاوه، گروه درمان به طور میانگین 14 جلسه درمان شناختی رفتاری دریافت کردند. از مقیاس های مانیای یانگ، افسردگی و اضطراب همیلتون و پایبندی دارویی موریسکی استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از کواریانس و آزمون t جفتی تحلیل شد. گروه آزمایش در علائم افسردگی واضطراب کاهش قابل ملاحظه نشان دادند. در علائم مانیا و پایبندی دارویی تفاوت معناداری میان دو گروه وجود نداشت. افزودن درمان شناختی رفتاری به دارو درمانی به بهبود علائم در بیماران دو قطبی منجر می شود.

 

 

  دانلود  

 

 

 

 

 

    

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

   

 

 

 

 

مقالات مرتبط

.......................................................

 

مقاله پژوهشی

روانشناسی بالینی و شخصیت

خانواده پژوهی

 

 

 

 

 

کتاب های رایگان

.......................................................

 

کتاب کودک درون

کتاب زندان فرزندان

 کتاب شخصیت خودشیفته

 

 

 

 

 

راه های ارتباطی  با ما

.......................................................

 

واتساپ : ۰۹۳۶۴۱۵۲۲۲۷

ایمیل ارتباط با ناشر : info@psychebooks.com

 

 

 

کالای شما به سبد خریدتان اضافه شد

تعداد