Loading ...
close

مقاله پژوهشی

logo

مقایسه ی همدلی و بازشناسی هیجانی چهره بین کودکان واجد اختلال سلوک و اختلال نافرمانی مقابله ای


نویسندگان: رضوان خانی، دکتر سید عباس حقایق
کلید واژه ها: اختلال سلوک، اختلال نافرمانی مقابله ای، همدلی، بازشناسی هیجانی چهره

 

چکیده
هدف: اختلال سلوک و اختلال نافرمانی مقابله ای وجوه تشابه و تمایز زیادی دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه ی همدلی و بازشناسی هیجانی چهره بین کودکان واجد تشخیص این دو اختلال بود.
روش: طرح پژوهش حاضر از نوع مقایسه ای بوده است. به شیوه ی نمونه گیری در دسترس، 400 نفر از دانش آموزان 7 تا 12 ساله از یازده مدرسه ی شهر اصفهان انتخاب شده بر اساس نقطه ی برش  پرسش نامه ی علائم مرضی کودکان (اسپرافکین، لانی و گادو، 1994) بعد از حذف پرسش نامه های فاقد ملاک تشخیص، 41 نفر واجد اختلال نافرمانی مقابله ای و 19 نفر واجد اختلال سلوک تشخیص داده شدند. پرسش نامه ی همدلی (آیونگ و همکاران، 2009) و ازمون بازشناسی هیجانی چهره (اکمن و فرایزن، 1976) بر این تعداد اجرا شد.
یافته ها: یافته های پژوهشی حاکی از آن بود که بین بازشناسی هیجانی چهره در دو شاخص ترس و تنفر بین گروه اختلال سلوک و نافرمانی مقابله ای تفاوت معناداری هست (05/0> P). همدلی و سایر شاخص های بازشناسی هیجانی چهره در افراد با اختلال سلوک و افراد با اختلال نافرمانی مقابله ای تفاوت معنی داری را نشان نداده است.
نتیجه گیری: به نظر می آید که در بازشناسی هیجانی برخی خلق ها در چهره ی دیگران، تفاوت هایی بین افراد مبتلا به این دو اختلال وجود دارد که ممکن است در مشکلات ارتباطی این کودکان با اطرافیان خود نقش داشته باشد.

 

 

  دانلود  

 

 

 

    

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

   

 

 

 

 

مقالات مرتبط

.......................................................

 

مقاله پژوهشی

روانشناسی بالینی و شخصیت

خانواده پژوهی

 

 

 

 

 

کتاب های رایگان

.......................................................

 

کتاب کودک درون

کتاب زندان فرزندان

 کتاب شخصیت خودشیفته

 

 

 

 

 

راه های ارتباطی  با ما

.......................................................

 

واتساپ : ۰۹۳۶۴۱۵۲۲۲۷

ایمیل ارتباط با ناشر : info@psychebooks.com

 

 

 

کالای شما به سبد خریدتان اضافه شد

تعداد